Nalatenschaps Mediation

Nalatenschapsmediation

Mediation bij Nalatenschappen


Wanneer een naaste overlijdt, dan kan dat een ingrijpende gebeurtenis zijn voor familieleden. Ieder familie lid gaat hier anders mee om. Een overlijden gaat vaak gepaard met veel emotie en er komen veel zaken op u af die er geregeld moeten worden. 


Al deze zaken bij elkaar kunnen ervoor zorgen dat er binnen de familie een andere visie ontstaat over de aanpak en de zaken die er geregeld moeten worden, maar ook de relatie van de familieleden onderling. Soms kan hierdoor een verschil van inzicht ontstaan. Als dat op tijd wordt besproken met elkaar, dan lukt het vaak dat familie hier uit komt. Wordt de kwestie niet op tijd besproken en sluimeren de onderlinge verhoudingen, dan is een familie conflict snel ontstaan.


Als er sprake is van een familie conflict bij nalatenschappen, dan kan dit veel invloed hebben op het verwerkingsproces en overschaduwt het conflict het overlijden en alle goede intenties van de overledene of erflater met alle gevolgen van dien.


Als gespecialiseerd mediator in nalatenschappen beschikken wij inhoudelijk over specifieke kennis ten aanzien van het erfrecht, nalatenschappen en de kwesties die daarbij komen kijken. Dit zorgt ervoor dat wij succesvol kunnen bemiddelen in nalatenschapskwesties.


Belangrijke onderwerpen bij een overlijden


* Wie regelt de uitvaart en wat betekent dit

* Hoe wordt de uitvaart vormgegeven

* Wat zijn de wensen van de overledene

* Wat is een executeur

* Wat is de rol en taak van de executeur

* In welke fase bent u en welke stukken zijn er nodig

* Onderlinge familierelaties 


Het is belangrijk om deze zaken goed met elkaar af te stemmen en samen vast te leggen.Wat kan uw mediator voor u betekenen?


Jungen Mediations begeleidt uw familie bij deze zaken, geeft informatie over de inhoud en houdt de regie in het gesprek zodat u inhoudelijk met elkaar tot afspraken komt waardoor de nalatenschap voor een ieder prettig afgehandeld kan worden en er voortgang in het proces is. Daarnaast bemiddelen wij bij conflicten die gaan over de onderlinge familierelaties. Dit zodat de kwestie geen stempel drukt op het overlijden en de afhandeling en u verder kunt in het rouwproces.


Voordelen Nalatenschaps mediation


Een belangrijk voordeel van mediation is dat dit binnen een informele sfeer plaatsvindt, waarbij u met elkaar tot oplossingen komt die voor ieder familielid prettig zijn. Daarnaast bespaart u met mediation tijd en geld. Een procedure bij de rechtbank duurt vaak een half jaar of langer. Op deze manier zijn er geen langdurige en kostbare juridische procedures nodig.


U kunt  vrijblijvend telefonisch of via het online formulier contact met ons opnemen voor een gratis introductiegesprek. Bij ons kunt u ook een afspraak maken buiten de reguliere kantoortijden.