Pre Mediation

Pre MediationPre Mediation


Pre mediation kan worden gezien als voorbereiding op of voorkoming van een toekomstig geschil. Voorkoming van een toekomstig geschil via pre mediation kan worden ingezet indien u of uw onderneming, vereniging of stichting voornemens is te fuseren of een ander samenwerkingsverband aan te gaan. Door middel van pre Mediation kan in een voor stadium worden ontdekt wat mogelijke geschil punten zijn en wat er voor nodig is om deze van te voren samen op te lossen voordat uw samenwerkingsverband is gestart. Jungen Mediations en echtscheidingsbemiddeling kan samen met u ervoor zorgen dat uw fusie of samenwerking succesvol verloopt.


Wat is Pre mediation?


Voordat mediation daadwerkelijk start, kunt u kiezen voor pre mediation. Dit betekent dat er vooraf een verhelderend gesprek wordt gevoerd tussen u en de andere partij en een mediator van Jungen Mediations en echtscheidingsbemiddeling. Tijdens deze gesprekken wordt er gekeken of bepaalde zaken al in een voorstadium kunnen worden uitgesproken.


Voordelen van Pre Mediation


Met behulp van pre mediation, is een mediation traject vaak niet nodig. Het kan in een vroeg stadium een conflict in de toekomst voorkomen. Via Pre Mediation onderzoekt u mogelijke toekomstige geschilpunten in de voorfase. Op deze manier voorkomt u dat uw conflict te ver escaleert en in een later stadium niet meer onderling oplosbaar is.


Ons kantoor


Jungen Mediations, Training & Coaching

Oliemolenstraat 60

6416 CB Heerlen


Tel. 06-53616031

E-mail: Info@Jungenmediations.nl

Copyright © All Rights Reserved