Scheidingsmediation

ScheidingsmediationScheiden via Mediation


Wanneer u overweegt uit elkaar te gaan, kan dat een ingrijpende gebeurtenis zijn voor u en uw gezin. Ieder gezinslid kan deze gebeurtenis op een andere manier ervaren. Een echtscheiding is een proces wat vaak gepaard gaat met veel emoties en situaties die moeilijk te overzien zijn. Een mediator van Jungen Mediations begeleidt u in dit proces en zorgt ervoor dat deze rol op een begripvolle en vertrouwelijke manier vervuld wordt.

 

Belangrijke onderwerpen bij een echtscheiding


Naast het oog voor de emoties in een echtscheiding, helpt de mediator u om samen afspraken te maken voor de toekomst. Het kan hierbij onder andere gaan om de volgende zaken:


* Hoe uw financiën worden verdeeld

* Hoe uw bezittingen worden verdeeld

* Kinderalimentatie

* Partneralimentatie

* Verevening van pensioenrechten.


Het is belangrijk om deze zaken goed samen vast te leggen. Dit kan door middel van een echtscheidingsconvenant. Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen u en uw partner. Een convenant kan worden opgesteld door een mediator, advocaat of notaris. Als het convenant is opgesteld en alle afspraken zijn vast gelegd dan kan een echtscheidingsprocedure snel worden afgerond. Een echtscheidingsprocedure verloopt in het algemeen sneller als u als partners onder leiding van een mediator een convenant opstelt.


Echtscheiding en kind (eren)


Als u kinderen heeft en u besluit samen tot een echtscheiding of u gaat uit elkaar, dan is het bij wet verplicht om een ouderschapsplan voor uw kinderen op te stellen. Als gecertificeerd KIES mediator helpen wij u om ervoor te zorgen dat  alle zaken die hierbij van belang zijn aan bod komen door middel van een duurzaam ouderschapsplan zodat ook de belangen voor de toekomst van uw gezamenlijke kinderen worden gewaarborgd. Daarnaast bieden wij hierbij vrijblijvend de mogelijkheid aan voor een gratis gesprek met uw kinderen zodat zij een stem hebben in voor hun belangrijke beslissingen. Uiteraard op een bij de leeftijd passende wijze.


* Dagelijkse zorg en verblijf van uw kinderen

* School

* Vakantie

* Financiën

* Communicatie

* Bijzondere dagen (feestdagen, verjaardagen en andere gelegenheden)

* Verdelen van de zorg- en opvoedtaken


KIES Mediator en kind gesprekken


Ook voor uw kinderen kan uw echtscheiding een ingrijpende gebeurtenis zijn. Een mediator van Jungen Mediations biedt u een gratis gesprek aan met uw kind. Uw kind kan hierin aangeven wat zijn of haar wens is ten aanzien van de echtscheiding of de omgangsregeling. De mediator luistert neutraal en onpartijdig naar de behoeften en wensen van uw kind (eren).


Wat kan uw mediator voor u betekenen?


Een mediator van Jungen Mediations en echtscheidingsbemiddeling regelt in overleg met u alle zaken die komen kijken bij een echtscheiding. Er is hierbij aandacht voor uw emoties, uw beider belangen en uw kind (eren). De mediator begeleidt uw gesprekken, informeert u over de mogelijkheden en zorgt ervoor dat u samen de beste oplossing kiest voor uw en uw kinderen, waarbij ook oog is voor uw relatie in de toekomst als gezamenlijke ouders.


Voordelen echtscheiding mediation


Een belangrijk voordeel van mediation is dat uw scheiding plaatsvindt binnen een informele sfeer, doordat u samen aan tafel gaat zitten om samen tot een oplossing te komen in uw beider belang. Daarnaast bespaart u met mediation tijd en geld. Een procedure bij de rechtbank duurt vaak een half jaar of langer. Op deze manier zijn er geen langdurige en kostbare juridische procedures nodig.


U kunt  vrijblijvend telefonisch of via het online formulier contact met ons opnemen voor een gratis introductiegesprek. Bij ons kunt u ook een afspraak maken buiten de reguliere kantoortijden.