Zakelijke Conflicten

Zakelijke Conflicten


Zakelijke Conflicten


Conflicten in de zakelijke sfeer komen voor binnen en tussen bedrijven enerzijds of tussen werkgever en werknemer anderzijds. Vaak vormen diverse oorzaken zoals wederzijdse verwachtingen, communicatie, of emoties de oorzaak en is een conflict snel ontstaan. Een mediator van Jungen Mediations zorgt voor een laagdrempelige benadering: het in eigen hand willen houden van de oplossing en het op een aangename wijze proberen te herstellen van de relatie, waarbij vooral oog is voor de lange termijn relatie en de wederzijdse belangen worden gewaarborgd. 


Rol van de Mediator


Doordat Jungen Mediations ruime ervaring heeft in het bedrijfsleven, de cultuur, de processen en de werkwijze, is de mediator goed in staat om zich in te leven in uw situatie. Dit kan bijdragen aan een constructieve oplossing welke aan uw beider belangen recht doet. 


Voordelen van Mediation


Mediation biedt op verschillende niveaus voordelen. Het is een toegankelijke en informele manier om een conflict op te lossen. Hierbij staat de lange termijn relatie en de relatie in de toekomst centraal. Mediation zorgt voor een minder tijdrovende, kostbare en laagdrempeliger wijze van conflict bemiddeling.


U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen telefonisch, via het online vragenformulier of per e-mail via info@Jungenmediations.nl. U kunt bij ons ook terecht buiten de reguliere kantoortijden.