Wat is Mediation

WAT IS MEDIATION?

EEN KORTE INTRODUCTIE ...

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij een onafhankelijke conflictbemiddelaar, de mediator, het proces en de communicatie begeleidt, zodat u met elkaar tot een oplossing komt waarbij u zich beiden prettig voelt. U staat daarin als partijen centraal en de mediator heeft geen enkel belang bij welke oplossing u ook kiest. 


Is Mediaton geschikt voor mijn conflict?


Mediation is geschikt voor elk conflict, mits het niet te ver geëscaleerd is. Welke indicaties kunnen erop wijzen dat het conflict te ver geëscaleerd is:


* Conflict wordt gezien als oorlog

* Conflict wordt gezien als ‘vernietiging ‘ van de ‘ vijand’

* Samen de afgrond in; oftewel verlies-verlies situatie

*Wanneer er sprake is van fysiek geweld of er wordt gedreigd met fysiek geweld

*Wanneer er een gerechtelijke procedure loopt. In geval van mediaton dient deze te worden stopgezet.


Wanneer is Mediation wél geschikt?


-U wilt liever geen lange strijd en procedure via de rechter

-U wilt geen hoge kosten aan gerechtelijke procedures

-U wilt een oplossing in uw beider belang

-U wilt uw conflict vertrouwelijk oplossen, niet in het openbaar

-U wilt een oplossing die is afgestemd op uw persoonlijke situatie