Training & Coaching

Training & Coaching


Jungen Mediations heeft vanuit haar beroepsmatige professie een gedegen opleiding genoten in geweldloze communicatie en conflicthantering. Dat in combinatie met de jarenlange ervaring in het bedrijfsleven zorgt ervoor dat wij optimale trainingen op het communicatieve vlak kunnen verzorgen voor uw onderneming. Wij hebben voor u de volgende trainingen in ons assortiment:


            Team & Conflictcoaching

            Het mooie aan werken in teams is de 'teamgeest' die heerst en de diversiteit aan mensen. Dat zorgt er tegelijkertijd voor dat er                             verschillende  dynamieken ontstaan waardoor teams onderling en binnen het team de teamleden elkaar niet altijd begijpen. Wij                           coachen teams zonder bemoeizucht en begeleiden het teamproces middels verschillende technnieken op een interactieve manier,                     waardoor de wensen van het team en de doelstelling het beste naar voren komen. Indien er een conflict binnen het team is dan zorgen             wij ervoor dat dat binnen de juiste contractering en binnen de juiste kaders van het team proces aandacht krijgt.

         

            Training Mediationvaardigheden

            In deze training behandelen wij gesprekstechnieken zodat op een geweldloze wijze communicatie plaatsvindt. Deze training is voora   l               geschikt voor professionals welke veel in aanraking komen met conflictsituaties zoals bijvoorbeeld hulpverleners, jeugd- of                                     jongerenwerkers of maatschappelijk werkers. De training wordt op maat gemaakt afhankelijk van de behoefte en de sector.


            Training Klantgericht Communiceren

            In deze training komt onder andere de geweldloze communicatie van Rosenberg aan bod. Ook worden verschillende                                               klantbenaderingen behandeld, diverse vraagtechnieken geoefend en het omgaan met weerstand/klachten. Naast de theorie, is een                     praktijkoefening onderdeel van  de training. Deze training is met name geschikt voor medewerkers die veelvuldig klantcontact hebben.               Bijvoorbeeld medewerkers van klantcontact centra.


 Coaching

           Coaching trajecten kunnen individueel als ook op team niveau plaatsvinden. Op individueel niveau betekent dit het begeleiden in het                            bewerkstellingen van ieders persoonlijke doel op een manier waarop dit prettig voelt. Op teamniveau betekent dit zonder bemoeizucht                          begeleiden zodat het team de juiste doelen, werkwijze en balans vindt om optimaal te kunnen fungeren zodat dit voor de groep prettig is.  Wij mochten reeds trainingen verzorgen aanEen maatwerk offerte kan worden aangevraagd via Info@Jungenmediations.nl of maakt u een afspraak voor een vrijblijvend intake gesprek.Ons kantoor


Jungen Mediations, Training & Coaching

Oliemolenstraat 60

6416 CB Heerlen


Tel. 06-53616031

E-mail: Info@Jungenmediations.nl

Copyright © All Rights Reserved