Coach Plan

Het Coachplan

Een coachplan kan je helpen om meer balans te vinden en het omgaan met stress. Hierbij wordt vooral gekeken naar de wens en behoefte van de cliënt. Dat kan zijn door een combinatie van oplossingerichte coaching, danwel emotieve coaching. In een stappen plan van 6/8 sessies gaan wij per werkgebied samen bekijken waar de grootste stress zich bevindt en wordt samen naar een oplossing toe gewerkt.