Werkwijze en Tarieven

Werkwijze en tarieven

Na de aanmelding voor een vrijblijvende kennismaking of intake gesprek ontvangt de coachee altijd een inventarisatieformulier van ons over de klachten. Op basis van het ingevulde formulier worden de klachten tijdens het kennismakingsgesprek nader besproken en geïnventariseerd. Hierna wordt samen met de cliënt de coachvraag geformuleerd en kan daarna het coachplan van start.


Het tarief bedraagt Euro 87,50 inclusief BTW per uur. De kennismaking en evaluatie zijn hierbij altijd gratis. Een coachplan duurt gemiddeld 6/8 sessies. Het is ook mogelijk om een pakket af te sluiten. Het tarief hiervoor bedraagt

Euro 500,00 in totaal voor 6 sessies. Burn Out coaching wordt standaard niet vergoed door verzekeraars. Wel kunnen de kosten vaak vanuit het budget via de werkgever worden vergoed.Tevens kunnen de kosten als scholing in aftrek worden gebracht vanaf een bedrag van

Euro 250,00.


Voor werkgevers hebben wij separate pakketten van 8 sessies voor in totaal Euro 675,00 inclusief BTW.